Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych przedstawiają istniejące lub projektowane granice nieruchomości. Geodeta, sporządzając mapę do celów prawnych, przygotowuje niezbędną dokumentację, w tym dane z ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów zawierające odpowiednie klauzule urzędowe i podpisy. Tego rodzaju mapy zazwyczaj służą do orzeczeń sądowych. Mapy prawne wykonuje się także do celów zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, podziału majątku oraz do przeprowadzenia innych czynności prawnych i sądowych.