Tyczenia oraz inwentaryzacje budynków

Tyczenie to jedna z podstawowych usług geodezyjnych. Polega na wykonaniu pomiaru działki lub obiektu budowlanego i wskazaniu punktów o przyjętym układzie odniesienia, a także stabilizacji tych punktów w sposób tymczasowy lub trwały. Tyczenie pozwala określić położenie zaprojektowanego budynku względem obiektów sąsiadujących. Podstawą tyczenia obiektu jest mapa do celów projektowych. Zajmujemy się tyczeniem obiektów wykorzystując w swojej pracy różne metody wytyczania.

Obiekty oraz urządzenia podziemne wymagają geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej, zanim zostaną oddane do użytkowania. Zajmujemy się nanoszeniem na mapę zasadniczą elementów zagospodarowania działki oraz wykonywaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.