Wznowienia i ustalenia granic

Zajmujemy się ustalaniem granic do celów ewidencyjnych. Procedurę ustalania granic przeprowadza się w przypadku kiedy nie można określić położenia punktów granicznych. Granice nieruchomości oznacza się poprzez umieszczenie w terenie znaków granicznych. Rozmieszczane są one w ten sposób, aby z jednego punktu znaku był widoczny następny. Dokładną lokalizację każdego punktu granicznego opisuje się w protokole granicznym. Wznowienie znaków granicznych przeprowadzane jest najczęściej, gdy istniejąca granica została przesunięta, a znaki graniczne uległy zatarciu lub zniszczeniu.