Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę to bardzo ważny element gospodarki nieruchomościami. Polega na wydzieleniu części nieruchomości w celu przeniesienia własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. Wykonujemy wszelkiego rodzaju podziały nieruchomości, w tym podziały rolne (powyżej 3000m2) oraz zatwierdzane działki (poniżej 3000m2). Ponadto wykonujemy podziały na terenach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Podział nieruchomości to proces odbywający się w kilku etapach: określenie granic nieruchomości, sporządzenie przez geodetę projektu podziału, wyznaczenie nowych punktów granicznych i przekazanie właścicielowi dokumentów będących podstawą do wpisania zmian do księgi wieczystej. Proces podziału nieruchomości trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Oferujemy fachowe doradztwo, wypełniamy wnioski i sporządzamy dokumentację.